Vergelijk offertes
Ontvang aanbiedingen van verhuizers

Verhuiskostenvergoeding

Moet u ten eigen wil verhuizen door een renovatie of omdat uw woning gesloopt wordt? Bij deze verplichting komen kosten kijken die u mogelijk vergoedt kunt krijgen. Deze verhuiskosten en herinrichtingskosten mogen niet voor rekening komen van de gedupeerde. Vandaar dat er een verhuiskostenvergoeding in het leven is geroepen. De vergoeding helpt om de verhuizing te verzachten.

Wanneer heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding?

Als huurder kunt u aanspraak maken op de verhuiskostenvergoeding op het moment dat de huurovereenkomst wordt (tijdelijk) opgezegd wegens:

  • slopen van de woning
  • renovatie
  • verwezenlijking van een bestemmingsplan

Bij onderhoud is er geen sprake van een vergoeding. Enkel bij een noodzakelijke verhuizing waarna het contract wordt voorgezet of een gehele beëindiging van het contract. Niet bij elke renovatiewerkzaamheden is het noodzakelijk om te verhuizen. In het renovatievoorstel is dit ook terug te lezen. Bent u het niet eens met deze beslissing dan kunt u altijd naar de rechter stappen.

Heeft u te maken met 1 van de bovenstaande situaties dan is het zeker verstandig om dit goed uit te zoeken. Om alles nog eens rustig na te lezen heeft de overheid een pagina waarop alles duidelijk staat uitgelegd. Zo heeft u alles overzichtelijk op een rij met betrekking tot de verhuiskostenvergoeding die komt kijken bij een verhuizing, waarbij u niet vrijwillig de woning verlaat.

Hoe hoog zijn de vergoedingen?

Voor de hoogte van een verhuiskostenvergoeding is een minimum afgesproken en is in de loop der jaren aangepast. Op dit moment geldt sinds 28 februari 2014 een minimum vergoeding van €5.799,- voor de huurder. Dit tarief is voor zelfstandige woningen, voor kamers zijn er geen vastgestelde minima. Een kamer is veelal kleiner en makkelijker te verhuizen en het is lastig om hier een bedrag aan te koppelen.

Uitkeren van de vergoeding

Het uitkeren van de vastgestelde vergoeding kan plaats vinden in geld. Ook is het mogelijk dat de verhuurder helpt in natura en zorgt dat de nieuwe of tijdelijke woning instapklaar voor u is. Denk hierbij aan het schilderen of stofferen van deze woning, dit kan u een hoop werk schelen en meer waard zijn dan geld. U mag zelf bepalen of dit aanbod wordt geaccepteerd of dat u toch gebruik wilt maken van de minimale verhuisvergoeding. Het voordeel van de verhuisvergoeding is dat u zelf opzoek kunt gaan naar een verhuisbedrijf. Door verhuisbedrijven te vergelijken kunt u al snel een fors bedrag besparen op de verhuizing.

Mogelijke schadevergoeding

Leidt u nog meer schade buitenom de verhuiskosten en herinrichtingskosten, kunt u proberen een schadevergoeding te krijgen. Deze schadevergoeding staat los van de verhuiskostenvergoeding en komt hier dus bovenop. Natuurlijk moet hier wel duidelijk zijn wat de gelede schade door de renovatie of sloop is.

Per gemeente verschillen de procedures en vergoedingen. Daarom is het goed om in uw eigen gemeente navraag te doen naar de mogelijkheden en de hoogte. Met deze informatie kunt u ook gerichter op zoek gaan naar een verhuisbedrijf die eventueel de verhuizing uitvoert. Via de website van de gemeente kunt u al veel wijzer worden, neem bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, een prima site met duidelijke cijfers en voorwaarden!


Wat kost uw verhuizing?