Vergelijk offertes
Ontvang aanbiedingen van (lokale) verhuizers

Ontruiming

Wie zijn of haar huur voor langere tijd niet betaalt, kan te maken krijgen met een ontruiming. Dit is een proces waarbij de inboedel van de huurder uit de huurwoning wordt gehaald. In de meeste gevallen wordt deze inboedel vervolgens verkocht of aan een goed doel geschonken, waarna de sloten van de huurwoning veranderd worden om ervoor te zorgen dat de oude huurder geen toegang meer heeft tot het huis. Een ontruiming is een drastische maatregel die niet zomaar ondernomen wordt. Heeft u slechts een of twee keer de huur te laat betaald, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over een ontruiming. Heeft u echter enkele maanden al geen huur meer betaald en negeert u brieven van incassobureaus en deurwaarders aan de deur, dan kunt u te maken krijgen met een ontruiming.

Wat is het proces van een ontruiming?

Omdat een ontruiming een drastische maatregel is, kan deze maatregel niet zomaar ingezet worden door verhuurders. De stappen die in ieder geval gevolgd dienen te worden zijn:

  • Er wordt contact gezocht door de verhuurder met de huurder over de huurachterstand. Eventueel wordt er een afspraak gemaakt om de achterstand (in delen) terug te betalen.
  • Wordt de achterstand nog steeds niet terugbetaald en loopt deze zelfs hoger op, dan kan de verhuurder een gerechtelijke procedure starten. Tijdens deze procedure wordt meestal beslist dat de huurder de woning moet verlaten.
  • Verlaat de huurder de woning niet vrijwillig, dan kan de verhuurder tot het ontruimen van de woning overgaan. Het ontruimen mag niet meteen plaatsvinden en moet altijd aangekondigd worden aan de huurder.
  • Is de huurder nog niet weg, dan wordt het slot van de woning door de slotenmaker opengemaakt en treden de deurwaarder en eventuele politieagenten de woning binnen. De woning wordt leeggehaald en de inboedel wordt verkocht of aan een goed doel geschonken.
  • Er komt een nieuw slot op de woning, zodat de huurder geen toegang meer heeft tot de woning.

Overigens is het belangrijk om te vermelden dat de totale kosten van de ontruiming of verhuisbedrijf door de huurder betaald moeten worden.


Vergelijk verhuisbedrijven…